De Machinery doet aan CO2-reductie door over te stappen op HVO diesel.

HVO is een synthetische diesel die gemaakt wordt van afval- en reststromen. Daarmee is het een directe vervanger voor fossiele dieselolie die zonder aanpassingen aan dieselmotoren toegepast kan worden. Met HVO diesel, wordt minimaal een CO2 reductie van 89% gerealiseerd.

HVO is een puur synthetisch product met een hoge zuiverheid, identiek aan die van GTL. Laatstgenoemd product is echter nog steeds een fossiele brandstof, aangezien dat uit aardgas wordt gemaakt. HVO is afkomstig uit afgewerkt frituurvet en dierlijke vetten, maar het kan ook uit houtpulp gemaakt worden. Door de hoge zuiverheid is er volgens de leverancier geen risico op bacterie- of vlokvorming in de tank zoals dat bij biodiesel wel voorkomt, dit zorgt dan ook voor minder stilstand en motorische storingen. Een voordeel is dat HVO vrij te mengen is met fossiele dieselolie.

Duurzame kenmerken van HVO diesel

– Volledig fossielvrij
– Zeer lage CO2-uitstoot
– Minder schadelijke emissies zoals fijnstof en NOx
– Bevat vrijwel geen zwaveldeeltjes en aromaten
– Is goed biologisch afbreekbaar